Navigation:  »No topics above this level«

FLASH - Podporované řídicí jednotky VAG

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1900 EDC15P

1900 EDC15V

2500 EDC15V

2500 EDC15V 6V

2500 EDC15V 6V 1M

EDC16U1

EDC16U3x

EDC16CP3X

PPD1.X

EDC16CP34.4

EDC17CP14 KWP2000

EDC17C46

3000

EDC17CP44

 

EDC17C64

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AJM

AGP

ACV

AKE

BAU

AJS

BGW

ASB

BKP

BJJ

CBAA

CFF

CAT

CKF

AMF

AGP

AHY

AYM

BCZ

AVQ

BKD

ASE

BMA

BJK

CBAB *

CFG

CAS

CRB

ANU

AQM

AJT

AKN

BDG

AXB

BKE

BMC

BMN

BJL

CBBA

CFH

CDT

CLH

ANY

ASV

ANJ

 

BDH

AXC

BLB

BMK

BMR

BJM

CBBB

CGL

CDU

CNH

ARL

ASX

AUF

 

BFC

AXD

BLS

BNG

BRD

 

CBDA

CJC

CCM

CRK

ASZ

ASY

AVR

 

 

AXE

BMM

BPP

BUY

 

CBDB

CLJ

CJG

CRM

ATD

AVG

AXG

 

 

AYH

BMP

BSG

BUZ

 

CBDC *

CLL

CJM

CRU

ATJ

 

AXL

 

 

BAC

BNZ

BUG

BVE

 

CBEA

CMF

CNR

CSU

ATL

 

AYC

 

 

BDJ

BPC

BUN

BWV

 

CEGA

CMG

CLA

CUN

AUY

 

AYY

 

 

BJB

BPD

BVN

 

 

CJAA

 

CLZ

CZJ

AVB

 

BBE

 

 

BKC

BPE

BKS

 

 

 

 

CRC

DEJ

AVF

 

BBF

 

 

BKD

BPW

 

 

 

 

 

CVV

 

AWX

 

 

 

 

BKE

BPZ

 

 

 

 

 

CVW

 

AXR

 

 

 

 

BRU

BRB

 

 

 

 

 

 

 

AYZ

 

 

 

 

BST

BRE

 

 

 

 

 

 

 

BAY

 

 

 

 

 

BRR

 

 

 

před rokem 2009

 

 

 

BEW

 

 

 

 

 

BRS

 

 

 

 

 

 

 

BHC

 

 

 

 

 

BRT

 

 

 

 

 

 

 

BLT

 

 

 

 

 

BSS

 

 

 

 

 

 

 

BNM

 

 

 

 

 

BSU

 

 

 

 

 

 

 

BNV

 

 

 

 

 

BSV

 

 

 

 

 

 

 

BPX

 

 

 

 

 

BXE

 

 

 

 

 

 

 

BSW

 

 

 

 

 

BXF

 

 

 

 

 

 

 

BTB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BUK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BVK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* - kód motoru je uveden ve více sloupcích