Navigation:  2011 >

2011.1

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

NOVINKY A ZMĚNY

 

Firmware: FW 8/76

 

DIAG

 

celá aplikace aktualizována a převedena do nového prostředí (SuperVAG 2011)
Test lambda sond – dostupný jako nová funkce v diagnostickém módu 5
Readiness Code – nová funkce EOBD diagnostiky
Paměť závad – obsahuje nyní EOBD kód, text závady, typ závady MIL / NOT MIL (signalizováno kontrolkou)
Ford - doplněny specifické závady výrobce u modelů Ford
Čtení bloků hodnot – výběr bloků nově také podle názvu, čísla bloku a podle PID
doplněno také Ukládání bloků hodnot

 

COMFORT VW

 

prostředí SuperVAG 2011 obsahuje nově také následující funkce:
Identifikace ŘJ
Paměť závad - textový popis závad, okolní podmínky
Čtení bloků hodnot - výběr dle názvu, čísla bloku
Ukládání bloků hodnot
Login – sjednocuje v sobě funkce Login a Oprávnění přístupu
Diagnostika akčních členů – doplněn postupný test všech členů
VW Crafter – čtení bloků hodnot u ŘJ přístrojový panel a airbag
VW Crafter – doplněna komfortní funkce Mazání servisních intervalů

 

COMFORT PSA

 

přidány byly tyto komfortní funkce:
Mazání záznamů o závadách BSI-CAN-BUS

 

 

TOOLBOX

 

Audi A4 (2006-2008) – čtení a zápis EEPROM, úprava hodnoty čítače KM, čtení tajného čísla
VW Touareg / Phaeton (2006-2008) - čtení a zápis EEPROM, úprava hodnoty čítače KM
PSA EDC15 - aktualizovány funkce čtení / zápis EEPROM a úprava hodnoty čítače KM
Renault EDC15 - aktualizovány funkce čtení / zápis EEPROM
Panely VDO (2006 a novější) – opravena funkce úprava hodnoty čítače KM ve SPEED 3

 

FLASH

 

zrychlené čtení i zápis po sběrnici CAN
nově jsou podporovány soubory typu ZPR
kontrola poškození dat
zadání doplňkových informací přímo do souboru
ukládání více datových souborů (originál, upravený) do jediného souboru
oficiální aktualizace firmware ŘJ motoru vydaná výrobcem vozu
podporuje datový formát SGO u těchto jednotek:
podporuje jednotky SIMOS 3PX / MED17 / EDC17